Integritetspolicy App sv

Business Event Network Användarvillkor
________________________________________
Senast uppdaterad: (2018-05-20)

Var god läs dessa villkor noggrant innan du använder hemsidan http://www.businesseventnetwork.se och den mobila applikationen Business Event Network som drivs av Business Event Network.

Din tillgång och användning av den här tjänsten är beroende på ditt accepterande och överensstämmande med dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare och användare av tjänsten.

Vid användande av denna tjänst godkänner du att vara bunden av dessa villkor. Om du inte godkänner någon del av dessa villkor kan du inte använda tjänsten.

Innehåll

Vår tjänst tillåter dig att dela med dig att posta, länka, dela och göra viss information, text, bilder, videos eller annat material. Du är själv ansvarig för den information du delar med dig av.

Länkar till andra hemsidor

Vår tjänst kan innehålla vissa länkar till tredje parts hemsidor eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av Business Event Network.

Business Event Network har ingen kontroll, och tar inget ansvar över innehållet, användarpolicyn, eller verksamheten dessa tredje parts hemsidor eller tjänster bedriver. Vidare godkänner du även att Business Event Network inte ska vara ansvariga för skador som uppges ha uppkommit, direkt eller indirekt, i samband med användning eller tillit till någon av dessa hemsidor eller tjänster

Ändringar

Vi äger rätten att, när vi vill, ändra eller ersätta dessa villkor. Om än ändring av materialet förs ska vi försöka att meddela detta 30 dagar innan de nya villkoren träder i kraft. Vad som anses som en materiell ändring är det endast vi som avgör.

Business Event Network Integritetspolicy
________________________________________
Senast uppdaterad: 2018-05-20

För att använda den här applikationen måste du godkänna att vi använder dina personliga uppgifter. Om du inte godkänner detta kommer vi inte att spara dina personliga uppgifter, och du kommer då inte kunna använda applikationen.

Business Event Network Sverige AB driver applikationen Business Event Network. Den här sidan informerar dig om vår policy gällande sparande, användande och avslöjande av personliga uppgifter vi mottar från användare av den är applikationen.

Ändamål för Personuppgiftsbehandling

Genom att godkänna att vi använder dina uppgifter kommer du kunna använda den här applikationen. Vi använder dina personliga uppgifter för att tillhandahålla och förbättra applikationen. Vid användning av den här applikationen godkänner du att vi sparar och använder dina personliga uppgifter enligt denna policy. Det är nödvändigt för oss att du förser oss med dina personliga uppgifter så att du ska kunna använda den här applikationen och kunna kommunicera med andra användare inom applikationen. Personuppgifterna används för att förbättra kommunikationen i applikationen och för att särskilja medlemmar. Personuppgifterna används inte i något marknadsföringssyfte. Det sker heller inget automatiserat beslutsfattande med personuppgifterna som grund. Den rättsliga grunden för användandet av personliga uppgifter är samtycke från användaren.

GDPR

GDPR etablerar ett nytt juridiskt ramverk som standardiserar datasäkerhet och hur personliga uppgifter ska hanteras inom EU. GDPR förstärker rättigheterna som den enskilda individen har när det kommer till data som relaterar dem, oavsett var denna data bearbetas. Personliga uppgifter är all typ av information som relaterar en enskild person och som kan användas för att, direkt eller indirekt, identifiera denna person. Alla organisationer, inom eller utanför EU, som behandlar personliga uppgifter för EU-invånare måste lyda under GDPR.

Rättigheter

All information som kan användas för att, indirekt eller direkt, identifiera en enskild person ska ses som personliga uppgifter. Personliga uppgifter ägs av personen i fråga och inte av organisationen som behandlar uppgifterna. Personen kan därför, när som helst, be om att denna information ska tas bort från applikationen. Personen erhåller också rätten att få ta del av vilken information som finns sparad om den. Personen har också rätt om att be om att informationen ändras. Personen har också rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll (Dataportabilitet). Personen erhåller även rätten att till begränsning av behandling. Skulle personen till exempel anse att uppgifterna om den är felaktiga kan personen begära att behandlingen begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. För att kunna använda denna applikation är du som använder tvungen att ge oss viss information, som namn, profilbild, företag och titel, e-postadress och telefonnummer. Om personen inte tycker att detta efterföljs så kan personen inge klagomål till datainspektionen.

Informationsparande och användning

När du använder de här applikationen ber vi dig att förse oss med viss personlig identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig. Personlig identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till enbart ditt namn.

Användarinformation som samlas in av Business Event Network Sverige AB inkluderar följande: namn, profilbild, företag och titel, e-postadress, telefonnummer samt bilder som laddas upp via applikationen från event. Denna information kommer bara vara tillgänglig för medlemmar i Business Event Network samt anställda på Business Event Network. Det sker ingen överföring till tredjeland utanför EU/EES utan all data hanteras inom EU/EES. Data sparas av oss så länge du är medlem i nätverket Business Event Network. Skulle du gå ur Business Event Network så tas dina uppgifter bort.

Dataloggar

Vi delar inte informationen med någon tredje part förutom Google Firebase där all data är sparad. Firebase lyder under GDPR till fullo.

Säkerhet

Din och din personliga uppgifters säkerhet är viktig för oss, men det är också viktigt att komma ihåg att ingen form av överföring på internet eller elektroniskt sparande av information är hundraprocentigt säker. Vi strävar efter att använda kommersiellt accepterade vägar för att skydda dina personliga uppgifter, men vi kan inte garantera dess absoluta säkerhet.

Vi använder Firebase som back-end databas för all användardata och har starka integritets och säkerhetskontroller för att autentisera användare, och spara deras data på ett säkert sätt. Vi använder även SSL certifikat för att skapa säkra kopplingar mellan applikationen och databasen.

Personuppgiftsansvarig
Business Event Network Sverige AB.

Ändringar I policyn

Den här integritetspolicyn gäller från 2018-03-20 och kommer fortsatt att gälla med respekt för ändringar som kan tillkomma i framtiden. Dessa ändringar kommer att gälla omedelbart från det att de lagts upp på den här sidan.

Vi erhåller rätten att uppdatera eller ändra vår integritetspolicy när som helst och du borde besöka den här sidan periodiskt. Ditt fortsatta användande av tjänsten efter att vi har gjort förändringar i integritetspolicyn kommer att räknas som ett erkännande att dessa förändringar gjorts och som ett godkännande att följa den nya integritetspolicyn.

Om vi skulle göra några förändringar i integritetspolicyn kommer vi att kontakta dig antingen genom e-postadressen du har angett eller genom en tydlig notis på vår applikation.

Kontakta oss

Om du har några frågor om den här integritetspolicyn får du gärna kontakta oss.

info@businesseventnetwork.se

Business Event Network Sverige AB
Färögatan 33
164 51 Kista