B.E.Ns nätverk utgörs av flera spännande och intressanta företag som sträcker sig över flera olika branscher. Ett av dem är MACAT affärsutveckling. För Jenny Johansson, vd på MACAT, var det ett självklart val att gå med i B.E.N för att möta samarbetspartners, potentiella kunder och vidga sitt nätverk.

Varför valde du B.E.N som nätverk?

– De som driver B.E.N har stor insikt i hur man skapar relationer och de bidrar också proaktivt till att vi medlemmar lär känna varandra. Jag tycker att nätverksformen är oerhört bra. Jag tror på att skapa relationer när det gäller att få till affärer idag, säger Jenny.

Jenny menar att nätverksträffarna är utvecklande både för henne själv som person och för MACAT i helhet. MACAT är ett företag vars roll är att långsiktigt utveckla ledare, team och organisationers kapacitet och fulla potential.

Jenny, vad är det som gör MACAT affärsutveckling så framgångsrikt i er bransch?

– Det handlar om att vi är väldigt resultatorienterade och att vi i våra insatser omsätter vår kompetens till konkreta och användbara metoder utifrån varje kunds unika styrkor och situation. Vi skräddarsyr alla uppdrag och bestämmer tillsammans med kund vilket resultat som ska uppnås.

MACAT driver ett ledarskapsprogram på 5 dagar, “Det moderna ledarskapet”, som är baserat på över 3 500 intervjuer de gjort med ledare och medarbetare. Ledarskapsprogrammet är byggt utifrån de utmaningar och behov man sagt sig ha. För att hjälpa företag och individer att utvecklas gäller det att inte stryka för mycket medhårs utan faktiskt våga lyfta fram problemen i ljuset, menar Jenny

– Vi har modet att synliggöra beteenden som personer skulle vinna på att förändra.
Vi tar aktuellt nuläge som utgångspunkt, och naturligtvis utgår vi från heltäckande teori och aktuell forskning. Vår POA-modell för kvalitetssäkring gör att vi kan garantera ett bra resultat.

Till sist, vad är det bästa med B.E.N?

– Nätverket ger mig mycket energi. Sedan ger det vårt företag affärer. Jag tycker att träffarna har en bra blandning på aktiviteter och att de är under avslappnade former. Jag som medlem får chans att vara den jag är. Jag har fått ett otroligt stort kontaktnät tack vare B.E.N!

Stort tack Jenny för att du ville dela med dig av dina tankar och upplevelser!
Läs mer om Macat på deras hemsida »