En av B.E.Ns stora styrkor är att man strävar efter branschexklusivitet på träffarna. Emma Hising, art director, VD och delägare på Moow Kommunikation har varit medlem sedan årsskiftet och tycker det är en stor fördel gentemot andra affärsnätverk hon varit med i.

– Det är verkligen positivt att de försöker att se till att företagen i gruppen inte konkurrerar med varandra utan att alla representerar olika branscher, säger Emma.

Så Emma, vad är det mer som gör att du trivs så bra i B.E.N?

– Utifrån det jag har sett tycker jag att det särskiljer sig från andra nätverk på många olika sätt. De som driver B.E.N är nytänkande, lägger fokus på relationer och anstränger sig verkligen för att koppla ihop rätt personer med varandra. Inte bara på eventen men även däremellan vilket jag tycker är oerhört värdefullt. Om någon söker en kommunikationsbyrå till exempel så ser Daniel, min kontaktperson på B.E.N, till att boka upp en lunch mellan mig och den personen, det upplever jag som något väldigt positivt, säger Emma.

Emma berättar att hon uppskattar att eventen bygger på att man gör något ihop, allt från matlagning till segling eller föreläsning med middag.
– Att delta i aktiviteter tillsammans är ett mer naturligt sätt att lära känna varandra samtidigt som man har roligt. B.E.N bjuder på generösa och genomtänkta tillställningar. En bra twist är att middagarna är arrangerade så att man växlar bord vid varje rätt – det gör att man inte fastnar vid samma personer hela kvällen utan verkligen nätverkar så mycket som möjligt.

Du är VD och art director på Moow Kommunikation, vad gör ni och vad skiljer er från andra företag i er bransch?

– Vi är en kommunikationsbyrå som levererar lönsam kommunikation genom konvertering. Traditionella kommunikationsbyråer arbetar främst med reklam, koncept och strategier – vi arbetar från uppsatta mål. Det betyder att det inte bara handlar om att leverera bra idéer utan det ska faktiskt leda till något. Vi uppnår våra mål och kan visa konkreta resultat.

Emmas erfarenhet är att man oavsett bransch gör de bästa affärerna när man har en uppbyggd relation. Därför uppskattar hon att vara medlem i B.E.N där det finns ett genuint intresse både hos organisatörer och medlemmar att hitta samarbetsmöjligheter.

– I och med att man lär känna varandra på riktigt håller man varandra i åtanke även utanför träffarna. Det finns stor chans att jag rekommenderar mina kontakter i B.E.N när tillfälle ges. I varenda möte jag har haft har det funnits ett genuint intresse att göra affärer och hitta synergieffekter. Jag ser fram emot nästa B.E.N-event i september.

Stort tack Emma för att du ville dela med dig av dina tankar och upplevelser!
Läs mer om Moow på deras hemsida »